Ändrade planer. / Change of plans.

Egentligen skulle jag ju skriva om mina topp 5 matcher från 2012 nu, men tänkte det var lika bra att jag förklarar vad som hänt i December. Eller vad som inte hänt rättare sagt. Tyvärr kommer jag och Jürgen Melzer inte spela i Australien. Hans rehab har gått väldigt långsamt och det är inte ens säkert att han kan åka dit för att spela singel.

Vi visste i Shanghai att hans axel inte var bra, men det skulle inte varit några problem med att spela Australien. Nu går det inte alltid som man vill, eller nästan aldrig, så tyvärr kan vi inte börja vårat samarbete i Brisbane.

Vi har hållit kontakten flera gånger i veckan för att diskutera olika möjligheter. Och till slut kände vi att det skulle bli för svårt för honom att hinna bli redo till Australien. Jag ville inte heller hamn i en situation där jag måste leta efter en partner med bara några dagar till sign in. Det svider såklart, men vi får sikta på att börja i Zagreb istället. En tävling som jag inte vill spela i år, men nu så gör jag ju självklart det.

Så jakten på en partner började. Jag letade igenom anmälningslistorna till tävlingen, både i singel och dubbel. Så nära på en tävling är det lättast att hitta en singelspelare och det kommer bli ett kärt återseende med Kevin Anderson i Brisbane. Vi har ju spelat en tävling ihop och då gick vi till kvarten  i Wimbledon.

Sedan Paris Bercy hade jag gjort klart med Kubot att spela i Sydney eftersom Melzer skulle spela inbjudningstävlingen i Adelaide. Så jag tog diskussionen med Lukasz Kubot om att även spela Melbourne ihop. Då får vi även en tävling innan så vi kan spela in oss. Så så blev det. Alltså Kevin första veckan och sen Kubot för dom andra.

Två fantastiskt bra partners att få så nu gäller det att även jag levererar. Som sagt, det är inte ofta allt går enligt planen inom elitidrott, men det är bara att acceptera och anpassa sig.

---------------------------------------

I was supposed to write about my top 5 matches of 2012 now but I thought it was about time to let you all know what has happened in December. Or what has not happened actually. Sadly me and Jürgen Melzer will not play together in Australia. His rehab has gone very slow and it is not even sure he will be able to play singles here.

We knew already in Shanghai that his shoulder needed fixing, but it should not have been any problem with time for the new season. But, things don’t always got he way you want them to, or almost never, so we will not start our partnership in Brisbane.

We kept in touch several times a week during November and December to discuss different solutions or possibilities. And finally we both felt time was running out and he would not be able to be ready for Australia. I didn’t want to end up in a situation again where I only had a few days to look for a partner. This hurts of course, but now we will have to aim to start in Zagreb instead. A tournament I didn’t want to play this year, but of course I will now. Gladly.

So the hunt for a new partner started. I looked through the entry lists. Both for singles and doubles. This close to a tournament it is easier to find a singles guy than a doubles guy. And I will reunite with Kevin Anderson. We have played one tournament together and then we reached the quarters in Wimbledon.

Since Paris Bercy I have been set with Lukasz Kubot to play in Sydney since Melzer is supposed to play the exhibition tournament in Adelaide that week. So I talked to Lukasz about playing also Melbourne together. That way we get an extra tournament together and will be better prepared for Melbourne. So first week with Kevin and then Kubot for the remaining tournaments in Australia.

Two amazing partners to have so now it is important that I also deliver. Like I said, things don’t often go as planned in professional sport but you just have to accept it and adapt to it.