Off season.

Träningen är igång. Och jag är sjukt trött varje kväll. Orkar inte göra mycket alls på kvällarna. I år har jag försökt vara lite smart (ja, smart) och inte börja träna för mycket tennis för tidigt. Så jag började med att bara köra fitness första veckan. Sen andra veckan blev det bara 3 tennispass. När man är en gammal dinosaurie som jag så får man börja tänka på kroppen mer än sin tennis. För jag vill inte gå igenom ett 2012 igen så som kroppen var då. Så jag jobbar på rätt hårt just nu.

Jag har inte kommit upp i full träning än, men växlar mellan 2-3 pass per dag. Nästa vecka har jag tänkt att det ska bli 1 tennispass och sen 2 fitnesspass. Och tuffaren än nu. Då kommer jag nog inte må så bra på kvällarna. Men det är så det är. Vem fan gillar försäsongsträningen?!?

Vilan var dock underbart även om det inte var tillräckligt, som vanligt. Dom veckorna går fortast på hela året. I början känner man att dagarna känns otroligt långa eftersom man inte gör någonting. Sen helt plötsligt har 3 veckor gått och man måste börja träna. Vad hände?!?

Men nu är jag i alla fall igång och jakten på att komma i så bra form som möjligt har börjat. Både jag och Jürgen har ju saker vi ska bli friska från. Men det ska inte bara bli bra, det ska bli bättre än innan. 

------------------------------------------------

The practicing has started. And I am incredibly tired every evening. I don't have any energy left to do anything at all. This year i tried to be a bit smart (yes, smart) and not start to practice too much tennis too soon. So I started with just doing fitness the first week. Then the second week I practiced tennis 3 days. When you are an old dinosaur like me, then you have to think about your body before your tennis. Because I do not want to go through another 2012 the way my body was then, so I am working really hard at it.

I have not started to practice fully yet, so I do 2-3 sessions a day. Next week I have planned to do at least 1 tennis session and 2 fitness a day. And tougher than now. Pretty sure I wont feel good in the evenings then. But that is how it is. Who the fuck likes pre season practice anyway?!?

The rest was wonderful even if it wasn't enough, as usual. Those weeks are the quickest of the year. In the beginning you feel that the days are very slow as you have nothing to do. Then all of a sudden 3 weeks have passed and you have to start practicing. What happened?!?

But now I am up and running and the hunt to get into great shape has started. Both me and Jürgen have things we need to get fit from. But we are not only going to get fit, we are going to get better than we were before.