Ny början. / New beginnings.

Det här är inget lätt inlägg att skriva. Lite svårt att börja och vet inte riktigt hur jag ska formulera mig. Det där med att vara politiskt korrekt har väl aldrig varit en av mina styrkor, så vi får se var mina fingrar tar mig i sin utflykt över tangentbordet. Som jag sa i förra inlägget har dom senaste dagarna varit några av dom mest stressfulla och irriterande i min karriär.

Daniel Nestor har beslutat sig för att inte spela mer med mig. Varken han eller jag har väl varit nöjda med resultaten eller hur partnerskapet har fungerat men jag hade i alla fall bestämt mig för att göra det rätta och spela klart säsongen. Orsakerna till varför vi splittar är inget jag kommer gå in på här, för det har inte alla med att göra. Sorry, men så är det. Detta gav mig 3 dagar att hitta en ny partner till Us Open. Deadline är idag fredag och ni som tycker tre dagar är tillräckligt med tid för att hitta en partner för tävlingen har inte så bra koll på hur saker och ting fungerar.

Dom som väljer att spela dubbel i Us Open har haft en partner där sedan veckor och månader tillbaka. Så det fanns knappt några som letade efter en partner. Att bara hitta någon för att komma in i tävlingen lockar mig inte. Jag vill känna att jag kan hota alla paren i lottningen annars finns det ingen mening med att spela tycker jag. Jag vet inte hur många Grand Slams jag spelat, men det har blivit några stycken liksom.

Efter att ha kollat igenom anmälningslistan och ranking och så vidare började jag fråga runt bland spelarna. Det var många nej till att börja med eftersom vissa inte ville spela och vissa hade partner redan. Såklart. Dock fick jag tag på en partner som jag känner att jag ska kunna spela bra med. Garantier finns det naturligtvis inte inom sport, men känslan av att kunna vinna är viktig. Jag spelar Us Open med Ryan Harrison.

Resten av året kommer jag spela med Andy Murrays agent. Det tog ca 45 minuter efter jag offentliggjort att jag letar ny partner för resten säsongen innan det plingade i telefonen. Han har öron överallt den där Bhupathi. Så efter Us Open blir det Mahesh Bhupathi som jag har äran at spela med. Vi börjar i Bangkok.

Jag har försökt skriva det här inlägget så känslolöst som möjligt. Och det är nog det svåraste jag har gjort när det kommer till mitt bloggande. Nu är det några dagars semester i mitt älskade Miami som gäller. Tre dagar vid poolen och stranden hoppas jag ska kunna få mig på bättre humör innan jag börjar träna här. Sen blir det New York på torsdag och fokus på årets sista Grand Slam.

Lindstedt_Zimonjic_2013.jpg

This entry is not an easy one to write for me. Not really sure how to start it or how to explain myself. To be politically correct has never been a strength of mine so we will have to see where my fingers take me as they travel accross this keyboard. As I said in my last entry, the last few days have been the most stressful and most irritating days of my career.

Daniel Nestor has decided not to finish the season with me. Neither one of us have been happy with the results or how the partnership has worked. But I had made the decision to do the right thing and finish the season no matter what. The reasons to why we split is not something I will talk about here. Sorry, but that is not everybodies business. This gave me three days to find a partner for the Us Open. Deadline is today, Friday, and for you who think that is plenty of time to find a partner, then you don’t really know how things work.

The ones who choose to play doubles at the Us Open have been set for weeks and months already. So there were barely anybody looking for a partner. To find someone to play with just get to get into the tournament does not interest me anymore. I want to feel that I can threaten everybody in the draw otherwise I there is no point in playing I think. I don’t know how many Grand Slams I have played, but there has been a few.

After having checked the preliminary lists and rankings I started asking around. I got a lot of no’s of course since some simply didn’t wanna play doubles and most of them had a partner already. But I did get a hold of a partner that I feel I can play really well with. There are no guarantees in sport of course but the feeling of having a chance to win is very important. I will play the Us Open with Ryan Harrison.

The rest of the year after the Open I will play with Andy Murray’s agent. It took about 45 minutes after I started asking around for a partner and I had a message on my phone. He’s got ears everywherte that Bhupathi. So after Us Open I will have the honor to play with Mahesh Bhupathi. We will start in Bangkok.

I have tried to write this entry as emotionless as possible. And that is probably the hardest thing I have done in my blogging career. Now it is time for a mini vacation in my beloved Miami. Three days of pool and beach time should hopefully get me in a better mood before I start practicing here. Then I am off to New York on thursday for the last Grand Slam of the year.