Australian Open.

Ja, var ska man börja? Vilka två veckor det varit. Vilka 3 månader det har varit. Försäsongen där jag bestämde mig för att jobba ännu hårdare. Eller bättre än vad jag normalt gör. Använda rätt folk med rätt expertis för att hjälpa mig. För att göra mig starkare. Det är här Ali Ghelem kom in i bilden. Jag kontaktade honom i Maj förra året då en magnetröntgen visade hur dålig min rygg var. Jag ville inte acceptera det och ville hitta en väg ut där jag bestämde över min kropp och inte tvärtom. Jag visste att det inte skulle bli lätt och att det skulle betyda och betyder mycket arbete. Ali jobbade med Robin Söderling förut så vi var redan bra kompisar och han hade lite koll på mig redan.

Jag ville hela tiden jobba hårdare och jobba mer, men Ali vägrade och skyndade mig långsamt. Till slut blev passen värre och värre och min kropp började svara på träningen. Utan Ali och Athletic1080 hade jag inte varit i närheten av den fitness jag flög ner med. Tack så mycket Ali!!!

I nästa blogg beskriven jag finalmatchen. Nu hinner jag inte mer eftersom jag är på flygplatsen här i Melbourne och väntar på planet. 


894675_229803707160927_554115298_o.jpg

Yeah, where should I start? What an amazing 2 weeks this has been. What an amazing last 3 months it has been. The pre season when I decided to work even harder than I normally do. Or better than I normally do. To use the right people with the right expertise to help me. To make me stronger. It is here that Ali Ghelem comes into the picture. I contacted him in May last year when I got the result of an MRI back that should how bad my back was. I didn't want to accept it and wanted to find a way where I was in control of my body and not the other way around. I knew it wouldn't be easy and that it would mean and still means a lot of work. Ali used to work with Robin Söderling before so we were already good friends and he knew me and my body a bit which saved us some time.

I always wanted to work more and harder but Ali refused to let me. After a while we started to work harder and harder and my body started to slowly answer to the work we were putting in. Without Ali and Athletic1080 I would not have been even close to being fit enough to fly down here. Thank you for everything Ali!!!

In my next blog I will talk about the final. But I don't have time right now as I am at the airport here in Melbourne waiting for my flight.